+34 937 97 82 40

vender megayates Informació d'embarcacions

El Negoci dels Megaiots: Un Sector a Auge amb…

El món dels megaiots

Benvingut al fascinant món dels megaiots, on el luxe es fusiona amb l’aventura a alta mar. El negoci dels megaiots està navegant a tota velocitat, deixant els inversors intrigats i ansiosos per explorar el potencial d’aquest sector pròsper.

Amb el creixement de la riquesa i la creixent demanda d’experiències úniques, posseir un megaiot s’ha convertit en el símbol definitiu d’estatus per als més adinerats. Però què està impulsant exactament aquesta creixent popularitat i què significa per a aquells que volen invertir? En aquest article, ens endinsarem en l’emocionant món dels megaiots, desvetllant els factors clau del seu èxit i les oportunitats que ofereixen als inversors.

Des del seu sorprenent disseny i tecnologia d’avantguarda fins a l’encant de les destinacions exclusives, explorarem els elements que fan del sector dels megaiots una perspectiva atractiva per als que cerquen tant el luxe com el creixement financer. Així que, posi la seva gorra de capità i salparem en aquest emocionant viatge a través del negoci dels megaiots!

Introducció al Sector dels Megaiots

Els megaiots, també coneguts com a superiots, són embarcacions de luxe dissenyades per oferir una experiència de navegació sense igual. Aquestes impressionants embarcacions, que solen tenir més de 24 metres d’eslora són símbol d’opulència i exclusivitat.

El negoci dels megaiots ha experimentat un creixement exponencial els darrers anys, impulsat per una combinació de factors que inclouen l’augment de la riquesa global i la creixent demanda d’experiències de luxe. Els megaiots ofereixen una barreja perfecta de comoditats de cinc estrelles, disseny impecable i tecnologia d’avantguarda, cosa que els converteix en el refugi perfecte per a aquells que busquen escapar de la rutina diària i gaudir de la bellesa del mar.

El sector no ha atret només l’atenció dels superrics, sinó també dels inversors que busquen oportunitats lucratives en un mercat en creixement. La inversió en megaiots pot oferir rendiments significatius, ja sigui a través de la compra i venda d’embarcacions o mitjançant la participació en programes de noliejament. Abans de submergir-se en aquest emocionant món, però, és important comprendre els factors que impulsen el creixement del sector i avaluar els riscos i desafiaments associats amb la inversió en megaiots.

A les següents seccions, explorarem en detall aquests aspectes clau i analitzarem les oportunitats i tendències actuals en el negoci dels megaiots.

megayates españa
megayates españa

Panorama Global del Mercat

El mercat global de megaiots experimenta un creixement sense precedents, amb un augment constant en la demanda d’aquestes luxoses embarcacions. Segons l’informe anual de la Associació Internacional de Constructors de Iots (IYBA) , el valor del mercat de megaiots ha experimentat un creixement sostingut en els darrers anys.

Aquest creixement s’atribueix a diversos factors, com ara l’augment de la riquesa en economies emergents, com la Xina, i el desig dels superrics d’invertir en actius tangibles i experiències úniques.

El mercat de megaiots es divideix en diferents segments segons la mida de les embarcacions. Els megaiots es classifiquen en tres categories principals :

  1. petits (24-40 metres d’eslora)
  2. mitjans (40-60 metres d’eslora)
  3. grans (més de 60 metres d’eslora).

A mesura que augmenta la mida dels megaiots, també ho fa el preu, cosa que significa que les oportunitats d’inversió varien segons el pressupost i els objectius de cada inversor. No obstant, independentment de la mida, els megaiots ofereixen un nivell incomparable de luxe i exclusivitat, cosa que els converteix en una inversió atractiva per a aquells que busquen una experiència única al mar.

Factors que contribueixen al creixement del sector

El creixement del sector és degut a una combinació de factors que han convergit per crear un entorn propici per al seu desenvolupament. Un dels factors clau és laugment de la riquesa a tot el món, especialment en economies emergents com la Xina i lÍndia. A mesura que més persones es tornen riques, també ho fa la demanda d’experiències luxoses i exclusives. impulsat la demanda de megaiots .

A més, la creixent preocupació per la privadesa i la seguretat també ha impulsat el creixement del sector dels megaiots. Els superrics busquen cada cop més escapar de la mirada pública i gaudir de moments de tranquil·litat al mar. Els megaiots ofereixen un nivell de privadesa i exclusivitat que és difícil d’assolir en altres entorns, cosa que els converteix en un refugi perfecte per a aquells que busquen escapar de l’estrès de la vida diària.

Un altre factor important que ha contribuït al creixement del sector és l?avenç de la tecnologia. Els megaiots estan equipats amb les darreres innovacions tecnològiques, des de sistemes d’entreteniment de darrera generació fins a dispositius de seguretat d’avantguarda. Aquestes millores tecnològiques no només ofereixen comoditat i seguretat a bord, sinó que també augmenten l’atractiu de la inversió en megaiots, ja que els compradors busquen embarcacions equipades amb les darreres característiques i tecnologies.

megayates

L'Impacte de la Indústria dels Megaiots a les Economies Locals

El negoci dels megaiots no només beneficia els inversors i propietaris d’embarcacions, sinó que també té un impacte significatiu a les economies locals. Quan els megaiots visiten una destinació, generen una sèrie de beneficis econòmics, des de la creació de llocs de treball fins a l’augment de l’activitat turística i l’impuls de la indústria local.

Quan un megaiot atraca en un port, es crea una demanda instantània de serveis, com ara proveïment de combustible, provisions, manteniment i reparacions. Això genera oportunitats per als treballadors locals i estimula l’economia de la regió. A més, els propietaris i hostes gasten diners en restaurants, hotels, botigues i atraccions locals, cosa que impulsa encara més l’economia local.

A més dels beneficis econòmics directes, els megaiots també poden atraure latenció dels mitjans i augmentar la visibilitat duna destinació. Això pot generar un augment en el turisme i atraure inversors interessats a desenvolupar projectes turístics a la regió. En resum, el negoci dels megaiots té un impacte positiu a les economies locals, generant ocupació, augmentant l’activitat turística i estimulant el desenvolupament econòmic.

Oportunitats d'Inversió al Negoci

El negoci dels megaiots ofereix una àmplia gamma d’oportunitats d’inversió per a aquells que busquen ingressar aquest lucratiu sector. Des de la compra i venda d’embarcacions fins a la participació en programes de noliejament, hi ha diverses maneres d’invertir en megaiots.

A continuació, explorarem algunes de les oportunitats més comunes en el negoci dels megaiots.

Compra i Venda de Megaiots

Una de les maneres més tradicionals d’invertir en megaiots és a través de la compra i venda d’embarcacions. Els inversors poden comprar un megaiot i després vendre’l al mercat secundari, beneficiant-se de possibles apreciacions en el valor de l’embarcació.

No obstant això, és important tenir en compte que el mercat de megaiots pot ser volàtil i està subjecte a fluctuacions a la demanda i els preus. A més, els costos de manteniment i operació d’un megaiot poden ser significatius, cosa que cal tenir en compte en avaluar la rendibilitat d’aquesta inversió.

Programes de Fletament

Una altra forma popular d’invertir és a través de programes de noliejament. Aquests programes permeten als inversors comprar una part d’un megaiot i després llogar-lo a tercers. L’ingrés generat pel lloguer es comparteix entre els inversors, cosa que pot generar un retorn econòmic significatiu.

No obstant això, igual que amb la compra i venda d’embarcacions, els inversors han de tenir en compte els costos de manteniment i operació, així com la demanda de lloguer de megaiots a la regió on es troba el vaixell.

Inversions a la Indústria Auxiliar

A més d’invertir directament en megaiots, els inversors també poden buscar oportunitats a la indústria auxiliar. Això inclou inversions en drassanes, empreses de disseny dinteriors, proveïdors dequips i serveis, i altres sectors relacionats. Aquestes inversions poden oferir una diversificació addicional i poden ser menys volàtils que la inversió directa en embarcacions.

En resum, el negoci dels megaiots ofereix una varietat d’oportunitats d’inversió, des de la compra i venda d’embarcacions fins a la participació en programes de noliejament i la inversió en la indústria auxiliar. Tot i això, és important tenir en compte els riscos i desafiaments associats amb la inversió en megaiots, com la volatilitat del mercat i els costos de manteniment i operació.

Abans d’invertir, és recomanable fer una investigació exhaustiva i cercar l’ assessorament d’experts al sector .

vender megayates
vender megayates

Riscos i Desafiaments d'Invertir a la Indústria dels Megaiots

Si bé el negoci dels megaiots ofereix oportunitats lucratives, també està associat amb una sèrie de riscos i desafiaments que els inversors han de tenir en compte. Alguns dels principals riscos inclouen la volatilitat del mercat, els costos de manteniment i operació, i la dependència de factors externs, com ara les condicions econòmiques i polítiques.

El mercat és conegut per ser volàtil, cosa que significa que els preus de les embarcacions poden fluctuar significativament en funció de la demanda i altres factors. Això pot afectar el valor duna inversió en megaiots i fer que sigui difícil predir els rendiments futurs. A més, els costos de manteniment i operació d’un megaiot poden ser significatius, cosa que cal tenir en compte en avaluar la rendibilitat d’una inversió.

Un altre repte important és la dependència de factors externs, com les condicions econòmiques i polítiques. Els canvis a l’economia global o les polítiques governamentals poden tenir un impacte significatiu en el negoci. Per exemple, una recessió econòmica pot reduir la demanda de megaiots, cosa que afectaria els preus de les embarcacions i els ingressos generats pel lloguer. A més, canvis a les regulacions marítimes oa la política d’impostos poden afectar la rendibilitat d’una inversió en megaiots.

Opcions de Propietat de Megaiots per a Inversors

El negoci dels megaiots ofereix una varietat d’opcions de propietat per als inversors. Un dels enfocaments més comuns és la propietat individual, on una persona o una empresa adquireix un megaiot per al seu ús personal. Aquesta opció permet al propietari gaudir de l’exclusivitat i la privadesa que ofereix un megaiot, a més de tenir la llibertat de personalitzar-lo segons els seus gustos i preferències. No obstant això, ser propietari d’un megaiot individual també comporta costos significatius, com ara el manteniment, la tripulació i les despeses operatives.

Una altra opció popular és la propietat compartida, on diversos inversors s’uneixen per adquirir un megaiot i comparteixen els costos i el temps d’ús. Aquesta opció pot ser atractiva per a aquells que volen gaudir de lexperiència dun megaiot sense assumir la càrrega financera completa. A més, la propietat compartida també pot brindar l’oportunitat de conèixer altres persones amb interessos similars i establir connexions a la comunitat de megaiots.

A més de la propietat individual i compartida, també hi ha opcions de lloguer de megaiots, on els inversors poden adquirir un megaiot i llogar-lo a altres per generar ingressos. Aquesta opció pot ser especialment atractiva per a aquells que volen invertir en el negoci dels megaiots sense comprometre’s amb la propietat completa. No obstant això, és important tenir en compte que el lloguer de megaiots també comporta desafiaments, com ara la gestió de reserves, el manteniment i la responsabilitat legal.

megayates compra venta

Tendències i Pronòstics de la Indústria dels Megaiots

La indústria està experimentant una sèrie de tendències que n’impulsen el creixement i s’espera que continuïn en el futur. Una de les principals tendències és l’augment de la demanda de megaiots per part dels superrics de tot el món. A mesura que la riquesa global segueix creixent, més persones estan buscant experiències exclusives i luxoses, i els megaiots ofereixen precisament això. A més, els avenços en la tecnologia i el disseny de megaiots han portat a la creació d’embarcacions més grans, més ràpides i més luxoses, cosa que alhora ha augmentat l’atractiu de la indústria.

Una altra tendència important és la creixent consciència ambiental en la indústria dels megaiots. A mesura que més persones es preocupen per l’impacte ambiental de les seves activitats, els megaiots estan adoptant mesures per reduir-ne l’empremta ecològica. Això inclou l’ús de tecnologies més netes i eficients, com motors híbrids i sistemes d’energia renovable, així com pràctiques sostenibles en la construcció i operació de megaiots.

L’adopció d’aquestes mesures no només ajuda a protegir el medi ambient, sinó que també pot ser un factor clau per atraure inversors i clients que valoren la sostenibilitat.

Pel que fa als pronòstics de la indústria dels megaiots, s’espera que el sector continuï creixent els propers anys. Segons un informe de Wealth-X, s’espera que el nombre de súper rics al món augmenti significativament en la propera dècada, cosa que impulsarà la demanda de megaiots. A més, s’espera que els avenços en la tecnologia i el disseny de megaiots continuïn, cosa que millorarà encara més l’experiència de navegació i augmentarà l’atractiu de la indústria.

En general, el futur es presenta brillant per al negoci dels megaiots i els inversors tenen l’oportunitat de beneficiar-se d’aquest creixement.

Els Actors Clau a la Indústria dels Megaiots

La indústria està composta per una varietat d’actors clau que tenen un paper fonamental en el funcionament i el desenvolupament. Aquests actors inclouen constructors de megaiots, dissenyadors, brokers, proveïdors de serveis i més. A continuació, analitzarem alguns dels actors més influents en la indústria dels megaiots.

Constructors de Megaiots

Els constructors de megaiots són responsables de la construcció d’aquestes embarcacions impressionants. Alguns dels constructors més reconeguts inclouen Lürssen , Feadship , Benetti i Oceanco. Aquests constructors s’especialitzen en crear megaiots personalitzats que compleixen els més alts estàndards de qualitat i luxe.

Dissenyadors

Els dissenyadors tenen un paper crucial en la creació dels megaiots més impressionants. Des del disseny exterior fins a l’interiorisme, els dissenyadors treballen en col·laboració estreta amb els propietaris i els constructors per crear espais elegants i funcionals que reflecteixin l’estil i les preferències individuals.

Brokers Nàutics

Els brokers de megaiots són intermediaris que ajuden els compradors i venedors a connectar-se i tancar acords. Aquests professionals tenen un ampli coneixement de la indústria i poden guiar els clients a través del procés de compra o venda d’un megaiot. També poden proporcionar assessorament sobre el mercat i les tendències actuals.

Proveïdors de Serveis

Els megaiots requereixen una àmplia gamma de serveis per mantenir-se en funcionament i oferir una experiència de luxe als propietaris i hostes. Aquests serveis inclouen tripulació, manteniment, serveis de consergeria, càtering i més. Els proveïdors de serveis juguen un paper fonamental a garantir que els megaiots funcionin sense problemes i compleixin amb els estàndards més alts.

En resum, els actors clau en la indústria dels megaiots, com els constructors, dissenyadors, brokers i proveïdors de serveis, tenen un paper fonamental en l’èxit i el desenvolupament de la indústria. La seva experiència i coneixement són clau per crear megaiots de primera classe i brindar una experiència excepcional als propietaris i hostes.

megayates comprar
megayates comprar

Conclusions: És Intel·ligent Invertir en el Negoci dels Megaiots?

En conclusió, el negoci dels megaiots està experimentant un auge en popularitat a causa de la creixent demanda dexperiències de luxe i exclusives. Els megaiots ofereixen als super rics l’oportunitat de gaudir de la privadesa, el luxe i l’aventura a alta mar. A més, la indústria dels megaiots està experimentant una sèrie de tendències positives, com laugment de la consciència ambiental i els avenços en tecnologia i disseny.

Per als inversors, el negoci ofereix una varietat d’opcions de propietat, des de la propietat individual fins a la compartida i el lloguer. Cada opció té els seus avantatges i desafiaments, per la qual cosa és important avaluar amb cura els riscos i cercar l’assessorament d’experts al sector abans d’invertir.

Si bé el negoci dels megaiots pot oferir rendiments lucratius, també està associat amb riscos, com ara la volatilitat del mercat i els costos de manteniment i operació. És fonamental fer una investigació exhaustiva i comprendre completament els riscos abans de prendre una decisió d’inversió.

En general, el negoci dels megaiots és un sector emocionant i atractiu que ha captat l’atenció dels inversors per buscar oportunitats lucratives en un mercat en creixement. Amb l’augment de la riquesa global i la demanda creixent d’experiències luxoses, el futur es presenta brillant per a aquells que busquen embarcar-se en el negoci dels megaiots. Tot i això, és essencial navegar amb prudència i prendre decisions informades per aprofitar al màxim les oportunitats que aquest pròsper sector té per oferir.

megayates
Alajuela 38 sold Vaixells en venda

Alajuela 38 VENDU

Alajuela 38 venuts

Alajuela 38 ha estat venut per Network Yacht Brokers a Port Ginesta

Silver Heels és un Sloop de doble extrem de 38 peus dissenyat per William Atkin i construït com a creuer a Huntington, Estats Units. Alajuela Yacht Corp als Estats Units va fer el seu disseny. L’Alajuela 38 és un vaixell de quilla d’esbarjo, construït principalment amb fibra de vidre, amb adorns de fusta. Disposa d’una plataforma de tallador, una tija rascleta amb cullera amb un bauprès de teca, un popó de canoa, un timó penjat de popa controlat per un timón i una quilla llarga fixa. El nom Atkin s’ha associat durant molt de temps amb els millors vaixells en condicions de navegar. Si busqueu “el vaixell adequat” per construir, estareu encantats amb les col·leccions de disseny de vaixells de William Atkin. Inherentment sòlid, gran navegant i còmode. El iot va rebre un tractament epoxi el juny de 2021 i es va mantenir fora de l’aigua durant dos mesos.

diu el propietari

¨Vaig tenir un somni de navegar pel món. En un dia clar, vam veure Silver Heels a la venda a França. El vaixell havia arribat des de Califòrnia (EUA) a través de Nova Zelanda a través del Mar Roig fins a Med. El vaixell tenia tota l’experiència i podia navegar fàcilment per tot el món amb la seva llarga quilla. Vaig trobar a faltar l’experiència de la navegació de llarga distància. Els primers propietaris estaven encantats de vendre’ns el seu vaixell a nosaltres, que volien fer creuers mundials. Per descomptat, els somnis poden canviar i, per circumstàncies familiars, no vam fer un viatge al món amb els nostres dos fills petits. En canvi, vam navegar amb Silver Heels fins a Bèlgica i vam gaudir navegant pel Canal. Els Països Baixos, França i Anglaterra durant els primers deu anys. El meu fill i jo vam fer un viatge d’un any a les Illes Canàries i vam acabar a Barcelona, ​​on vam utilitzar el vaixell per navegar en família cap a les Illes Balears. Hem estimat Silver Heels durant més de 30 anys, però ara és el moment de deixar-la anar amb algú altre amb un somni de navegar a alta mar”.

El iot ve amb 7 veles: la vela major, Gènova i l’estany de Lee sails 1998 i una Storm Main, Strom, Gennaker + Spinnaker amb són originals.

Torns Lewmar 2 velocitats 2 x 44
2 x 32
3 x 30

El motor s’instal·la sota la coberta del pont i el terra de la cabina.

El motor està obert a la mà de babord. L’hèlix, però, es troba al centre del pal de popa. L’avantatge d’aquesta disposició és la facilitat de governar quan el vaixell està sota potència; sense estirar el timón com seria el cas d’un accionament de línia central recta. El motor és un sistema de refrigeració d’aigua dolça Izuzu de 40 CV de 3 cilindres. Darrer servei el 2019 amb 4789 hores de motor. Transmissió d’eix Hélice fixa de bronze de 3 pales de 18″. El vaixell està equipat amb un motor dièsel interior de 40 CV (30 kW) per atracar i maniobrar. El dipòsit de combustible té una capacitat de 250 L (sota les escales) i els 2 dipòsits d’aigua dolça tenen una capacitat de 190 L cadascun (al saló). Hi ha un dipòsit de retenció de 132 L, però no està connectat i s’ha utilitzat com a dipòsit de combustible de recanvi.

5 bateries Vetus/Exide capacitat 110 x 3 l’any 2021, 12 volts
Carregador de bateries Mastervolt 240
220 Shore Power

Molinet elèctric
100 metres de cadena
80 metres d’ordit + cadena
5 placa de terra

Ajudes a la navegació

Brúixola Plastimo 1980 x2
Horizon Speed ​​WS45 2000
Vent
GPS 2000 Garmin
Traçador
Echo Sounder Horizon 2000
Log Walker KDS MK III
Radar Sitex 24 milles 1980
VHF 1980
Pilot automàtic Autohelm 4000 any 2000
Navtex 2000
Detector de radar del sistema de targetes
monitor de vent

Equipament general Alajuela 38


Conjunt complet d’eines
Plats i gots
Olla i paelles
Llençols i tovalloles
Molts recanvis de motors, fontaneria i electricitat
Detector de gasos
Reflector
Banya
Escala d’embarcament
Achilles Dinghy 4 persones 2000
Fora de borda Yahama Malta 2000
10 parabolts
1 Bomba de sentina manual
2 bombes de sentina elèctriques
3 Llums de navegació
2 Ganxos
1 Sprayhood
1 Tendal solar
1 Rellotge
2 Baròmetre
1 alarma de vaixell
Molts recanvis de motor
1 Ràdio
1 casset
1 CD

Equipament de seguretat

1 Balsa salvavides realitzada l’any 2000
3 Extintors manuals per recarregar
3 armilles salvavides

Allotjament a l’interior d’Alajuela 38

S’ofereixen dormitoris per a quatre persones (sense llit de pilot). Aquests inclouen una “V”: una llitera a la cabina de proa, més dues lliteres de sofà al saló. La galera té forma d'”U” i està situada a estribor, al peu de l’escala de desviament. Inclou una nevera de càrrega superior i una estufa de propà de dos cremadors. Hi ha una estació de navegació a popa. Un armari humit està muntat entre la sala de màquines de popa i l’estació de navegació a popa. La cabina té una sola de teca i grèvol i està acabada en fusta de teca, amb un sostre de taulons. El cap es troba just darrere de la cabina de proa, a estribord. La latzaret de popa proporciona emmagatzematge ventilat per als tancs de propà. La ventilació la proporcionen quatre ventiladors de teca, a més d’una claraboia de teca opcional.

1 cabina doble davantera
2 llits individuals al saló
Cuina de combustible GLP
2 cremadors
1 forn
1 graella
2 lavabo
Calefacció de cabina de gasolina
Congelador i Nevera Compressor Dual
Lavabo manual (molts recanvis a bord)

alajuela 38

Pots veure tots els nostres vaixells disponibles en aquest enllaç https://www.networkyachtbrokersbarcelona.com/boats-for-sale/

JEANNEAU LEADER 8 sold Vaixells en venda

Jeanneau Leader 8 Sold

JEANNEAU LEADER 8 sold

SEAWORTHINESS, INNOVATION AND COMFORT ARE THE FUNDAMENTAL VALUES OF THE JEANNEAU BRAND, AND ALL OF THESE ARE FEATURED IN THE JEANNEAU LEADER 8.

Far from every day, with family or friends, you will enjoy her exceptional handling and performance. The Jeanneau Leader 8 also features a distinctive style, a remarkably ergonomic deck plan and a bright and comfortable interior.

Spanish Flag, max people onboard 9

Mooring is included in the price until September 2023. After that, you have to take care of the rental fees.

Last antifouling and engine service 2022.

Engine Volvo Penta 5.7 GX DPS 2015 320 cvs, Gasolina, 160 hours, cruising speed 25 knots and top speed 30 knots. Bow Thruster.

Anchor, Electric Windlass, Horn, Ladder, Navigation Light, Sprahood and Bimini, Cover all, Radio, CD, Clock. 8 Lifejackets. Compass, Speed Meter, GPS, Eco Sounder, VHF, Autopilot. All safety equipment is to sail within 12 miles of the coast.

All documentation is in order.

Double Room in the Saloon

Gas Galley with two burners

Fridge and Freezer, Sink, 1 Head, one aft shower

Beige Upholstery

If you are looking for a boat, you can see all the boats available at this link 

Vaixells en venda

Bavaria 38 Sold

Bavaria 38 Sold

 

Introduced in 2002, the Bavaria 38 was a J&J Desing design and was an update to the highly successful Bavaria 37. The Bavaria 38 is a cruiser with a length of 11.91m and a beam of 3.87m. The movement on deck is comfortable and safe thanks to the large flat surfaces, the solid handles and the centring of the shrouds. The teak coating is appreciated and recently renovated in the cockpit, and the grey Sika Flex gives it a more modernised environment.
It has a complete bimini top with extension to the mast, awnings and spray hood, all in excellent condition.
She is a boat maintained with extreme care and a detailed record of everything done to it. She presents an unbeatable appearance both inside, as cover and engine. Ready to navigate and enjoy 100%.
The interior layout is unbeatable, with three large double cabins, a spacious living room with a laterally arranged kitchen and a spacious full bathroom.
She is currently with the Belgian flag but possibly returning to the Spanish one.

The boat has a Volvo Penta Engine DS-55 of 74.8cv, a powerful engine for that length. About 1100 hours are estimated for the engine, and its condition is impeccable, with all its revisions up to date. The propeller (2021) and the two batteries (2020) are new.

Inventory Bavaria 38

Genoa and furling mainsail in excellent condition and recently reviewed
Last antifouling June 2022
Electric anchor windlass with remote control
Two anchors plus 50 meters of chain
bathing ladder
Dinghy Highfield 2.30 meters new
Outboard Suzuki 2.5hp 4T
Bimini, spray-hood, and awning all covered up to the mast
Covers for the steering wheel, the winches and the bimini.
Cockpit fender skirts with side pockets.
All textiles are in excellent condition.
Cushions/mats in imitation leather for the cockpit and made-to-measure covers
All hatch rubbers were renewed.
Complete Raymarine electronic equipment: speed, wind, GPS, Plotter, depth sounder, VHF and Autopilot
2 BOSH 1x140ah 1x70ah batteries from 2020
Diesel tank 150 litres
Water Tank 2×150 litres
Dirty tank 1×70 litres
Water heater

If you are looking for a boat, please check our boats available at this link 

 

SOLD SCHOONER Vaixells en venda

Es ven una goleta de quilla llarga

ES VEN GOLETA GOLETA

VENDA GOLETA

VENDA GOLETA: La nostra goleta Alania s’ha venut i ens complau anunciar que el nou propietari està emocionat de tenir-la a les seves mans. Hem treballat dur per aconseguir la millor oferta per a l’antic propietari i estem encantats que estigui satisfet amb la transacció. Ara podrà centrar-se en la seva passió per l’olivera.
La venda ha estat un repte, però gràcies al nostre equip d’experts i la dedicació de l’antic propietari, ho hem aconseguit. El nou propietari té ganes de navegar-la i estem segurs que la gaudirà plenament. Estem orgullosos d’haver format part d’aquesta transacció i desitgem al nou propietari molts anys d’aventures i moments inoblidables a bord d’Alania. Enhorabona al nou propietari i gràcies a l’antic propietari per confiar en nosaltres!

Descripció del vaixell

Preciós exemple d’una goleta construïda l’any 1992 perfecta per a la navegació costanera al Mediterrani. Casc de pi de 6 cm de gruix Coberta, cabina i interior d’iroko Interiors de pi i iroko. Vaixell de passatgers 30 passatgers + 3 tripulants en sortida diürna i 18 a bord (14 + 4 tripulants) viatges més llargs—llista 2 del registre espanyol.

El març de 2022, el propietari va gastar 10.000 € per afinar el casc i passar la inspecció anual en sec. El vaixell necessita una atenció especial a la coberta i l’afinació general i treballa per tornar-la en perfecte estat. La coberta de teca està sent substituïda ara pel venedor.

Comentaris del propietari

Com cada any que tinc el vaixell des de fa 18 anys, ha estat fora de l’aigua tot el mes de febrer, i és cada any per fer la inspecció anual d’alguns enginyers navals. Aquest any (2022) s’ha polit tot el casc i s’han canviat gairebé tots els taulons del casc. El més gran fa 2 m. El casc és el millor de la barca de pi de 6 cm. L’interior de la sala d’estar és de 2 m.

El propietari pot proporcionar un ampli estoc de fusta d’IROKO, PI i TECA per a futures reparacions. El propietari ho inclourà en el preu sense cap cost. La fusta està valorada en 10.000 €.

El propietari no ha estat l’únic propietari sinó que ha estat l’últim propietari durant 18 anys. La goleta es va comprar a Turquia l’any 2002, on l’anterior propietari la va utilitzar com a xàrter.

Aquesta goleta està a la llista sis ja que el propietari l’ha ocupat per al lloguer des de la seva adquisició.

El preu de la goleta inclou el preu de cessió del canvi de nom de l’empresa per continuar utilitzant-se comercialment.

La goleta no s’utilitza ara com a carta; està a l’aigua del port.

Aquest és el motor original, i encara que té uns quants anys d’antiguitat, sempre s’ha fet servei. El motor és mecànic, i funciona perfectament per a aquest tipus d’embarcacions. Aquest vaixell fa unes 500 hores de navegació a l’any, estimades en 12.000 amb aquest propietari.

SALA DE MÀQUINES I SENTINES, ES VEN GOLETA GOLETA

Generador únic dièsel de 10kw. instal·lat el 2012 no arriba a les 1000 hores de funcionament
Bomba d’aigua a pressió 3 kg
Dues bombes maceradores per a aigües grises d’1,5 CV cadascuna
MOTOR Iveco 8210tamd de 210 CV
Bomba contra incendis de 1,5 CV
Capacitat d’aigua negra i grisa 1.350 litres
molinet hidràulic amb dos ancoratges de 100 m. cadena. El sistema de vàlvules es va instal·lar el 2015. cadena del 2015. bomba hidràulica 2014. una altra cadena galvanitzada el 2015.
cap. Combustible 2.000 l.
propulsor de proa hidràulic
sistema hidro híbrid que redueix el consum i el CO2
descalcificador general d’aigua instal·lat l’any 2016
capacitat aigua 3.300 l. dipòsits de plàstic instal·lats el 2015/2016
inversor de 3000 watts

ES VEN GOLETA GOLETA ES VEN GOLETA GOLETA vender mi barco

Visiteu totes les nostres embarcacions disponibles en aquest enllaç Vaixells a la venda

rob woodward senior yacht broker Corredors de iots

Robert Woodward, corredor de iots sènior

La història de Robert Woodward

Lamentablement, en Rob ens va deixar el 03.03.22 Rip

Robert Woodward, corredor de iots sènior

¨Em dic Rob Woodward, treballo a Network Yacht Brokers Barcelona. M’agradaria parlar-vos avui sobre com convertir-vos en Yacht Broker o obrir el vostre propi negoci de corretatge unint-vos a aquesta cooperativa Network Your Brokers. Vaig a explicar com per pura casualitat vaig entrar en aquesta increïble indústria; potser la meva història animarà a alguns de vosaltres a intentar complir els vostres somnis de treballar amb vaixells i iots. Vaig començar a navegar l’any 1976 quan era un adolescent tripulant al Sir Francis Drake, un pati d’entrenament de venda de 72 peus propietat del club nàutic oceànic.

Recordo bé l’aventura, va ser el viatge inaugural d’en Drake i, sens dubte, el més destacat d’aquella aventura va ser quan vam sortir del refugi de l’Illa de Man just quan vam entrar a l’entrada del port vam ser aixafats sense cerimònia per una enorme ràfega de vent. Tan bon punt vaig mirar al voltant de la coberta per veure els meus amics penjant impotents per les línies de seguretat, aquell bell iot va agafar i va córrer cap a Holyhead en poques hores. Quina introducció a la vela va ser aquella i és just dir que l’emoció d’aquella aventura em va estimular a aventures encara més grans durant els següents 40 anys estranys.

No va ser fins al 1995 que vaig començar a navegar seriosament. Ràpidament em vaig decidir a obtenir totes les qualificacions de RYA possibles. L’any 1998 vaig començar a treballar a l’escola de vela de Conwy com a instructor mestre de iots. Recordo que la paga era una brossa, però recordo amb gran afecte que anava al nord de Gal·les els caps de setmana per conèixer cada tripulació nova i després marxar cap al mar per a ells per a un cap de setmana o cinc dies d’aventura.

En aquell moment tenia una família raonablement jove, tenia la sort que la meva dona gaudís del sou tant com la meva companyia a casa. Les coses van funcionar molt bé durant uns anys, ja que vaig desenvolupar les meves habilitats de navegació per la costa del mar d’Irlanda, a mesura que em vaig enganxar encara més a la vida al costat del mar, vaig convèncer la meva dona perquè ho vengués tot i es traslladés a Gal·les. Vam vendre la nostra casa als nostres negocis Stockport Cheshire i fins i tot vam posar el nostre vaixell al mercat per recaptar una mica d’efectiu addicional.

El primer estiu va passar; segons recordo, era Nadal que estàvem al pub amb els nostres amics gaudint de la mateixa escola. Vaig parlar amb la xarxa local del vostre corredor; una conversa va portar a una altra quan em va preguntar ¨estaria interessat a comprar-me el negoci de corretatge de iots?¨ L’endemà vaig anar a l’oficina de corredors de Conwy Marina i vaig passar un xec per l’import acordat, va ser tan ràpid.

Aprovat l’acord va ser compartir corredors de iots de xarxa; en aquell moment no li vaig donar gaire valor a això, però després no sabia res de convertir-me en corredor de iots. La meva ment ja estava decidida i desenvolupant un servei d’enginyeria marina decent per a Conwy Marine. Vaig pensar que l’intermediació seria una línia secundaria que podria afegir una mica al nostre servei d’enginyeria; que equivocat estava.

La primera setmana de ser propietaris del negoci de corretatge vam vendre el nostre primer vaixell de motor. En comparació amb els compartiments del motor, això va ser molt fàcil, va ser un gran negoci. El 2007, la nostra sucursal de Network Yacht Brokers s’havia convertit en una empresa de diversos milions de lliures. És just dir que quantitats considerables d’aquest negoci giraven al voltant de la venda de nous vaixells; tanmateix, no hauríem pogut desenvolupar noves vendes d’embarcacions si no haguéssim establert abans una intermediació sòlida.

A causa de la caiguda bancària del 2008, les vendes de nous vaixells es van arrasar amb la majoria de la indústria marítima, tot i que el negoci de corretatge a Conway va actuar com un paracaigudes per a nosaltres, permetent un aterratge una mica més suau quan vam tocar fons. El 2012, el president del grup de corredors de iots de la xarxa es va jubilar, em van demanar que agafés la batuta prometent fer créixer el grup. El 2016 vaig acceptar una oferta per al meu negoci de corretatge al nord de Gal·les. TEl millor va ser que els compradors volien quedar-se al nostre grup de xarxa. Aquesta venda em va permetre una vegada més fer un canvi d’estil de vida important i traslladar-me a Barcelona a Espanya.

A principis de 2017 vaig obrir una nova oficina de Network Yacht Brokers a Port Ginesta, Barcelona. Gràcies a la dedicació de la meva companya de treball Chiara, vam construir un nou negoci d’intermediació i ja tenim una base sòlida per construir per al futur. Aquesta és la meva història fins ara.

Parlem de com pots començar en aquesta indústria; La bona notícia és que no necessiteu cap titulació de navegació, potser simplement heu estat propietari d’un vaixell durant uns quants anys i voleu un canvi d’estil de vida, sou el tipus de persona a qui li resulta fàcil convertir-se en corredor de iots. Hem desenvolupat una estratègia pas a pas que us facilitarà la incorporació al nostre sector, la nostra política de tres passos gira al voltant de l’entrenament en línia mentre treballem amb vosaltres per crear una cartera d’embarcacions que podeu vendre.¨

Vaixells en venda

Bavaria 40 Voyager (vengut)

Bavaria 40, Un altre vaixell venut per Network Yacht Brokers Barcelona

Baviera 40. Aquest és un excel·lent exemple de Bavaria 40 Voyager any 2013. Sempre s’ha utilitzat per al lloguer i es manté en excel·lents condicions. La versió de tres cabines té una cabina davantera i dues cabines de popa amb dos compartiments de capçalera (wc). L’última carta va ser l’agost de 2021. Després va ser posada a la venda pel propietari a través de la nostra intermediació a Network Yacht Brokers Barcelona.

Bavaria 40 Yachts és una drassana alemanya establerta el 1978 al nord de Baviera, Alemanya. Per veure una breu visita a la fàbrica que vam fer fa més de 20 anys quan vam visitar la fàbrica de iots de Bavaria, seguiu l’enllaç següent al nostre canal de YouTube, on trobareu molts vídeos relacionats amb embarcacions.

Com es construeixen els iots de Bavaria

Un iot BAVARIA és la interacció perfecta de molts elements. Tot es basa en l’extensa experiència de l’enginyeria alemanya. El propietari ara el vol vendre perquè ja no li convé fer xàrter. L’atracada està disponible per llogar a Port Ginesta a través de la nostra empresa. Està en una ubicació fantàstica.

Tres cilindres
Refrigeració per aigua dolça i aigua de mar
Caixa de canvis Saildrive
Propulsador de proa

Electricitat 12 v
Quatre piles any 2021
Alternador del motor
Carregador de bateries 240

Vela major i vela de proa enrotllables
Vela Major 2013
Vela de proa 2013

2 cabrestants Gènova
2 cabrestants de drizes

Cadena de 50 metres
Molinet elèctric
Àncora de recanvi

Equipament general
Detector de gas
Reflector
Banya
Passerella
1 Bomba de sentina manual
Llums de navegació
Fil de protecció
Sprayhood
Sunwing
TV
CD de vídeo
Baròmetre
Dinghy
Parafangs
Ganxo de vaixell
Coberta de la cabina
Bimini Sprayhood
Ràdio
Coberteria
Vaixella
Estris

Equipament de seguretat
Balsa salvavides 2021
Bengales
Armilles salvavides
Manta de foc
Extintors de foc

Ajudes a la navegació
Brúixola
Velocitat
Vent
GPS
Traçador
Epirb
Ecosonda
Registre
Radar
VHF
Pilot automàtic

Informació d'embarcacions

Northwind Yachts Barcelona

Famous boatyard in the centre of Barcelona

Northwind Yachts’ famous boatyard was in the middle of Barcelona, Spain. The yard was once the proud producer of globetrotting yachts, and the boatyard remains a very usable space. Thankfully it is developing into a yacht repair yard which is an excellent use of this once fantastic facility.
Northwind’s old yard includes a fully equipped production hall measuring 60m in length x 30m wide x 23m high, offering unprecedented access to the Mediterranean Sea. An external esplanade measuring close to 12,000 square metres is also available for repairs and refit works and is now part of the Port Vela Marina development. Northwind Yachts had already sold its northern hall to the Barcelona World Race Foundation.

Shipyard repair and refit activities

North Wind Yachts Shipyard in Barcelona provides excellent opportunities for yacht construction, repair and refit activities, sales and brokerage through Marina Vela.
Network Yacht Brokers Barcelona (Network BCN) is keen to support Marina Vela in developing the old Northwind’s yard. (Network BCN).
Partner in Network BCN Rob Woodward says, “The site is located a few minutes away from Barcelona’s city centre and 15 minutes from the Barcelona international airport. The shipyard is located at the entrance of Barcelona Harbor, where yachts sailing to the private yachting clubs and marinas of Barcelona pass. This excellent infrastructure, including the “W”-Hotel, must be further developed”.

Please talk to us if you are considering selling a Motor Boat or Yacht. We work on a no-sale no, fee basis. So if we do not sell your boat, you decide you will not pay us anything. We are proud of the Testimonials page; they are genuine comments from boat buyers and sellers. Our Yacht Broker commission charges are the lowest in Spain because we are part of a large group of Profesional Brokers. We buy our marketing in bulk and get great deals on the website marketing space that we can pass on to you (the seller) through reduced commission charges. Visit our boats for sale page; we have Boats for sale in all price ranges.

Northwind Yacht Beautiful Teak DeckNorthwind Yacht Beautiful interior

Vaixells en venda

Oyster 54 Yacht Sold in Barcelona

Globetrotting Oyster 54 Yacht Sold

blue hull Oyster 54 plan seaSailing Yacht Oyster 54 For sale plan sea lift out of the waterSailing in windy water Oyster 54 Yacht For sale plan seaBoat yard Sailing Yacht Oyster 54 For sale plan sea

Lovingly maintained and exceptionally equipped by an owner with care on the globetrotting Yacht. Attention to detail was considered in every aspect of modification. Many of the owner’s upgrades were carried out by the Oyster Yacht factory in Southampton and Ipswich. Technical upgrades included changes to the LED lighting, sound and entertainment systems. Additions include a carbon gangway (passerelle).

This Yacht is presented in superb condition, and this Yacht has to be seen to be appreciated. The interior is finished in American light oak and created with handcrafted joinery. The final finish gives a sense of quality and craftsmanship that one would expect at this level of luxury yacht creation.

The rig is set up for short-handed sailing, offering a rewarding and exciting sailing experience for both skipper and crew.

Berthed in Gibraltar, this beautiful Yacht is ready to sail on her next adventure.

Currently fully winterised and ashore and available for survey inspection of all systems. No known faults exist, and everything is fully functioning. She is European VAT Paid with all papers in order.

General Accommodation Specification  

The accommodation comprises six berths in three cabins (excluding the saloon). The Interior is finished in white oak, supporting the Design concept to be modern yet practical and usable at sea. Features include sculpted fiddles with grab rails, ‘shadow-gap’ joints between panels and Oyster custom-made knobs for all lockers and drawers. In 2018 the teak cabin floor was replaced. Created by Dolphin Sails, Carpets also cover the sole boards in the saloon, galley, and owners’ stateroom. 

Surfaces in the Galley and heads are Avonite and Sandpiper coloured, whereas the headlining is vinylene. She is upholstered with covers in AAlcantaraand Amber glow. Lee screens are available on all berths.

Sailing Yacht Oyster 54 For sale plan sea SaloonBunk beds Sailing Yacht Oyster 54 For sale plan seaSaloon 2 Sailing Yacht Oyster 54 For sale plan seaMaster cabin bed Sailing Yacht Oyster 54 For sale plan seaEngine Sailing Yacht Oyster 54 For sale plan sea

A foam-backed vinyl saloon table cover protects the beautiful table wood. Curtains and blind systems are fitted in all cabins. Oceanair ‘Skyscreens’ are also fitted to all deck hatches with flyscreens to all opening hull and coach-roof ports.

Hella 24V fans in cabins and Galley affect a breeze when needed. 

Forward Double Cabin:
 Comprising of Centreline double berth. Hanging locker, shelf and stowage beneath the berth and access to the fore-deck via fore-hatch,

Twin Cabin: To starboard (bunk) with upper and lower berths. The stowage beneath the lower berth has a hanging locker and vanity unit with a drawer.

Foreward Heads:  To port fitted with a PAR Quiet flush electric toilet, washbasin and shower. Mirror, Lockers

Saloon:    L-shaped settee and table to starboard, and seating to port. A fold-over leaf table forms a large dining table when opened or an occasional table in its closed position. A stainless steel book rack in the starboard hull port recess. Locker for bottles, glasses and crockery. Bosch washer/dryer fitted in saloon table pedestal (service 2019) 

The Galley, situated transport, has ample storage. Access to the engine compartment. Oilskin hanging locker
Sinks: Twin stainless
Cooker: Force 10 gimballed stainless steel 4-burner gas cooker with grill and oven.
Microwave: Panasonic Combi oven and grill, new in 2013
Refrigerator: Front-opening stainless steel.
Navigation: To starboard with a forward-facing chart table. Bookrack and drawer. Access to engine room inboard

Owner’s Stateroom:

A large aft cabin with a double berth, slightly offset to port, with a custom high-quality composite foam mattress. Settee and dressing table/desk to starboard. Large hanging locker, plus several other lockers and drawers. En-Suite Heads To starboard with PAR Quiet Flush electric toilet, washbasin, and separate shower stall. Mirror. Lockers.

CONSTRUCTION:

Hull number:     Oyster 54/01

Hull construction: Hull ‘custom’ laminates comprise a combination of E Glass, Kevlar and CarbonFibre, which offers significant weight savings, strength and stiffness advantages over normal GRP incorporated with balsa core above the waterline for additional strength, stiffness and insulation. Solid laminate below the waterline reinforced with stringers and floors.

Hull finish: Hull painted in Awlgrip Flag Blue with gold cove line and white double boot top lines 

Deck Construction: Moulded in GRP with Balsa Core. The deck finished is finished in teak. She has a self-draining teak-laid cockpit floor, with GRP low profile ‘roll edge’ bulwark.

Keel:  High performance (HPB) with external lead keel bulb

Rudder: Protected skeg-hung rudder

Stern design:  The stern design incorporates a bathing platform trimmed with teak slats and two tteak-filledstainless steel steps to access the stern deck and hot & cold shower.

EURCD  Built to comply with the latest requirements for Category A- Ocean

Engine: Yanmar 4JH4-HTBE 110Hp (81kW) four-cylinder turbo diesel

Propeller:     Gori 3-blade folding type.

Rope Cutter:  Ambassador 

Alternators:   80A 150Ah 150A/24V Mastervolt heavy duty

Generator:    Onan MDKAV 7 Kw 220v 50hZ

Bowthruster:  MaxPower CT 165 24V tunnel bow thruster, including eyebrow on the hull.

Air Conditioning:  220V Cruisair reverses cycle system (cold and hot), comprising 116,000 BTU units. 3 x air conditioning units: owner’s stateroom, saloon, and fore & side cabin Fully Serviced 2018

Watermaker:  Seafresh 204A 220VAC providing 72 litres/hour

ELECTRICS:

Ships Supply:  24V

Remain:     220V 50Hz A.C. ring main with 5 x double, 3-pin Clipsal sockets located as appropriate within the layout  

Other Electrical Sockets:
12V Cigar lighter type socket at chart table

Batteries:     Domestic: 8 x 6V heavy-duty ‘deep-cycle batteries giving 440Ah, new in 2018.
 Engine start: 2 x 75A / 12V giving 150Ah, new in 2019
1 x generator starting, new in 2019

Battery Management
 Mastervolt 220V MASS 24V / 75A charger
Mastervolt Masterlink MICC – battery meter and remote panel
 Mastervolt Alpha Pro regulator
 Emergency Link

Inverter:     220V MASS sine inverter 24/2500

Shorepower:  30A 18m (60′) dockside power cable. Hubbell socket in the transom.
Second 30A shore power lead + 20m extension and socket for air conditioner

Interior Lighting:
 All interior lights from Calibra
PPre-bit-downlight LED chrome-over over reading areas, switchable and dimmable between red & white.
Reading I am reading or each berth.
LED lights under bunks and perimeter of owner’s bed, new in 2018
The LED light in companionway steps, new in 2013
 Automatic door lights to drinks locker and refrigerator
 Flexible chart table lamp switch red/ white LED
LED red/white to galley and chart table

Exterior Lighting:
 2 x LED boom lights over cockpit table, new in 2013
LED Up-lighters on upper and lower spreaders, plus down-lighter on lower spreaders only ( NEW 2019)
Aqua Signal LED navigation lights and steaming light, new in 2013
Aqua Signal deck light
Hella NaviLED Trio tri-colour with anchor light, new in 2017

TANKAGE & PLUMBING

Fuel:  850 litres approximately ( 187 imp/224 US gallons) in GRP tank

Water: 750 litres approximately ( 165 imp/198 US gallons) in GRP tank

Hot Water:  From an insulated tank of approximately 73 litres ( 16 imp/19 U.S. gallons) heated by the engine’s heat exchange or by thermostatically controlled 220V, 1.25kW immersion heater elements powered by the generator or dockside power.

Pressurised Hot & Cold Water Freshwater System
 Aqua Filter water purifying charcoal filter on galley cold supply.

Holding Tanks: Polypropylene gravity discharge holding tanks x 2, with Wema gauges.

RIG & SAILS

Mast & Rigg Rig-slooploop

 Selden Furling mast, white painted with electric drive to in-mast furling
 Selden solid rod kicker/vang
Hydraulic Holmatro integral backstay adjusted
Folding mast steps x 2 close to the masthead
‘No Strike’ ion dissipators x 2 at the masthead
Inner forestay chainplate and mast fitting fitted for the storm jib.
Standing rigging 1 x 19mm stainless steel Dyform wire
Mast was removed and fully serviced in 2015

Mainsail Furling: Selden

Headsail Furling: Selden Furlex manual headsail furling system

Winches:       Lewmar – self-tailing;

              2 x #65 CEST electric 2-speed primaries

              1 x #46 CST mainsail reefing on mast

              1 x #48 CEST electric mainsheet

              2 x #50 2-speed main and genoa halyard on mast

              2 x #16 CST mainsheet traveller

Spinnaker Gear: 
 Spinnaker pole and rigging attached to the mast. Package includes chainplates, deck fittings, halyard, topping lift, pole lift, single sheet, buy fore guy and all required blocks.

Sails:         By  North Sails

             Mainsail in Dyneema, new in 2014 (hardly used)

             Genoa in Dyneema, new in 2014 (hardly used)

             Fully cleaned by North Sails in 2019, new sails in production to be added by Dolphin Sails

             MPS Cruising Chute with a squeezer

Inventory

NAVIGATION & COMMUNICATION

Compasses: S.I. R.S. Major 150mm steering compass

Sailing Instruments:

           Raymarine ST60+, including Speed, Depth, Log and Analogue Wind Speed/Direction

Radar/     Raymarine E120 system at chart table with 4kW radar

Chart Plotter/GPS

           Raymarine E80 repeater mounted in Navpod at the forward end of the cockpit.

Autopilot:   Raymarine ST6002

Windex:    Windex and wind vane at masthead

Navtex:    Furuno NX 300 at chart table, linked to PC

VHF Radio:  Raymarine 240E D-DSC VHF, and additional VHF and speaker at the pedestal, new 2013

SSB Radio:  Icom

Satellite Phone:

           Iridium Extreme 9575 satellite phone, the latest model (serviced 2019 by Iridium) with a docking station and all accessories for a transatlantic passage

           P.C.:        ASA notebook on the cradle in chart table with separate wireless keyboard and mouse. Router to enable fWi-FiWi-F. A fully integrated, marine-grade antenna with a Wi-Fi booster and n integrated USB cable will fit into Yacht. 

           Entertainment:

Sound System: 

            J.L. Audio, including new speakers in the saloon and cockpit. Fusion CD/DVD/ iPad system, with an upgraded amplifier, 150 Watts per channel for cockpit speakers

Television:   Sony 17″ new in 2019, slides away into the cupboard above the freezer. Status 330 antennae with 12V amplifier for digital T.V. & F.M. radio

Deck Layout and Equipment:

Anchor:     CQR 34Kg main anchor with 100m 12mm chain + 30m warp. Fortress lightweight folding ketch anchor with 10m chain and 50m warp.

Windlass:   Lewmar V4 electric anchor windlass – capstan on deck.Remote-controlled anchor windlass control

Deck Access: Mainship gateway stanchions. Gate to pushpit. Stainless steel folding transom-hung bathing ladder. Socket in top transom rung for passerelle. 

Hatches  Oyster custom drop-down washboard system.Lewmar ally-framed deck hatches. Gebo alloy-framed coaming portlights. Gebo opening hull ports x 8. Lewmar portlight from the cockpit to the Galley.

Please tell us if you are considering selling a Motor Boat or Yacht. We work on a no-sale no, fee basis. So if we do not sell your boat, you decide you will not pay us anything. We are proud of the Testimonials page; they have genuine comments from boat buyers and sellers. Our Yacht Broker commission charges are the lowest in Spain because we are part of a large group of Profesional Brokers. We buy our marketing in bulk and get great deals on the website marketing space that we can pass on to you (the seller) through reduced commission charges. Visit our boats for sale page; we have Boats for sale in all price ranges.

Corredors de iots

What you need to know before you buy a…

Expensive Extras that are worth paying for

My top ten list of optional extras will add value to a yacht on the used market; here are tips you need to know before you buy a yacht. Some upgrades are expensive but not generally considered essential to a used yacht buyer. See my post before buying a yacht three for expensive factory-fit extras with little value in the used yacht market.

Solar Panels

Solar Panel Arch Boats For sale Spain

As solar and electronic boating equipment becomes more efficient, enhancing the sun’s power when at sea enables more freedom. Sailors love freedom, so solar panels are undoubtedly close to the top of my list of things that enhance the value of a used yacht.

Bow Thruster

Bow thruster on a boat for sale Spain before you buy a yacht

Acquiring manoeuvering skills for a good size yacht, especially around a tiny harbour or marina, takes time. Even a well-practised skipper is glad of a button to press in a time of need. The reality is that unless you move boats regularly, even professional skippers can have difficulties.

Autopilot

Assortment of components boat for sale SpainA modern-quality autopilot is worth its weight in gold (as they say). If you are sailing short-handed, then it is almost essential on a reasonable-size fin keel yacht. I can argue an exception if you sail a long-keel yacht. It is possible to set sails, add a little weather helm and keep on trucking(as they say). Locking the helm will require navigational input over time, but it’s great fun!

Chart Plotter Combined Radar

Chart Plotter Yacht For sale spain

Once upon a time, as plotters became more graphic, skippers would have two plotters, one at the nav table and one on deck. The reality is that little from most leisure sailing is spent below in the chart table. Plotters have become more prominent, brighter and weather resistant, so using them as a glorified sat-nav makes sense. When approaching an unfamiliar harbour, it is very reassuring to glance at the plotter and see your position from a different perspective. Unfortunately, navigation equipment is updated so fast that I would only buy a plotter catered to my needs. I would not spend additional money buying anything electronic because I thought it would enhance the value of my yacht. Next season, a new owner will want to update the latest gadgets.

Electric Winch

Electric winch on a yacht in Spain

One electric winch on the coachroof is enough for most people. It will save you lots of work grinding up or pulling both the main. You can also use it to hoist a buddy, rig up a pully, and recover a dingy or person. One can find all manner of uses for an electric winch on the coach roof. I do not see a need for an electric winch on any yacht smaller than 13 metres.

Folding Propellor

before you buy a yachtI selected reverse when sailing for years to save wear and tear on my yacht gearbox. They said that the components inside the gearbox are fixed and wearing (sounds reasonable) because the prop stops spinning. They also say that a fixed propellor creates less drag than a free-spinning prop (no idea about that). Then I met some people who sailed the Atlantic having to replace a gearbox on a reasonably modern yacht. Selecting reverse to lock the propellor over long periods puts a strain on the gearbox clutch that can cause It to wear out (wow, I never knew that). The solution, if you are concerned, is a folding propellor. It’s a lovely thing to have, and a buyer for your yacht will be happy you invested money in one.

Fresh Water-cooled Engine

Fresh Water Cooled Engine Volvo penta

This one is worth another post. If I had a choice, I would pay a little more for a new water-cooled engine. Link to a post on the subject to follow

 

Boat Heating

Boat Heating on a boat for sale in Spain

Boats in northern climates can be damp smelly places. A boat heater will not only keep you toasty warm in the evenings. It will drive out dampness and protect your investment.

 

 

Air Conditioning

Air conditioning unit on a boat for sale in spainPerhaps the Dyson fan will work well in smaller boats, but Air conditioning with a reverse cycle heat setting will transform the pleasure of sailing when you can hook up to shore supply. Lots of Mediterranean Marinas do not charge for electricity. They see it as part of a package deal. So from the moment you arrive until you depart, you can keep the yacht chilled to a perfect temperature if you are in a marina. Just like heating, Air conditioning will transform your boating experience.

Factory Fitted Generator

Factory fitted generator boat for sale spainBefore you buy a yacht, you must know that ff you plan to spend a lot of time at anchor and are spicing up a new 15-metre-plus yacht, then a factory fit generator might be on your list of extras. It only made my list because I wanted to comment on the difference between fitting a low-cost aftersales unit and a proper factory-integrated unit. A Lot of research is needed if you are going down the generator installation route. In my experience, few companies can save money on a factory-installed unit.